Мисия

 Мисията на Фондация “Исторически Маршрути” е проучването, представянето и популяризирането на културното наследство в българските градове с неговото разнообразие от археологически и архитектурни ценности от различни периоди. В сърцевината на тази мисия е създаването, дигитализирането и осигуряването на свободен публичен достъп до оригинално образователно съдържание за сгради с архитектурна и историческа стойност, стилове и течения в изкуството, както и за бележити личности, изградили облика на българските градове и градска култура. Стремим се да споделяме знание за културни ценности от различните епохи и периоди като ги представяме не по отделно, а като общ исторически „пъзел“, в което всяко „парченце“ има точно определено място и значение. Вярваме, че в историята можем да открием вдъхновенията и поуките, нужни за културата, просветата и ценностите на съвременното ни общество.

Historicalroutes.bg е сайтът и платформата на Фондация “Исторически Маршрути”. ЮЛНЦ в обществена полза с ЕИК 206991905. Фондацията извършва дейности в съответствие с мисията си.

Отговорност. Ролята на този уебсайт е да предоставя подходяща и полезна образователна информация. Всички споменати продукти и/или имена на компании са търговски марки на съответните им собственици. Споменаваме ги само с информационни цели. Фондация “Исторически Маршрути” няма никаква принадлежност или одобрение от/за тях.