Исторически маршрут в Националната библиотека

Специалният исторически маршрут се провежда в партньорство с Национална Библиотека “Св. св. Кирил и Методий” и ни повежда из потайностите на една единствена сграда, но пък каква – сградата, която пази книгите на България. На 18 септември от 17:00 за пръв път ще се разходим из неизбродимите истории на библиотеката докато преминаваме по представителните ѝ коридори и стълбища. Ще припомним ролите на Марин Дринов, Пьотър Алабин, Константин Иречек, Пенчо Славейков, Иван Васильов и Димитър Цолов в 141-годишната история на българската библиотека. Участието е безплатно, но само с предварително записване – запишете се тук*. Формулярът ще бъде отворен за записване на 14 септември.

Националната Библиотека

По време на маршрута ще обиколим библиотеката отвън, ще влезем вътре през главния вход, ще видим нейните представителни части и каталожния хол с оберлихта. Ще разкажем за:
– Историята на библиотечното дело в София и страната;
– Бележити личности от историята на сградата;
– Различните сгради на библиотеката до Втората световна война;
– Архитектурата и архитектите на съвременната сграда;
– … … …

*Събитието се провежда при следните мерки във връзка с епидемичната обстановка:
1. Броят на участниците е ограничен. Предварителното записване на посочения линк е задължително;
2. Спазването на физическа дистанция от най-малко 1,5 м разстояние между лица, които не са част от едно семейство/домакинство е задължително. За удобството на участниците е осигурена аудио гайд система с индивидуални устройства;
3. Поставянето на защитна маска или друго защитно средство вътре в сградата е задължително .

Националната библиотека
Националната библиотека

Маршрутът се провежда в партньорство с Националната библиотека