Военният клуб

Архитект: Адолф Вацлав Колар/ Никола Лазаров
Година: 1895-1898/1898-1907
Адрес: бул.“Цар Освободител“ №7Булевард „Цар Освободител“ е най-представителната и монументална градска ос, не само за София, а и за цяла България. Докато се разхождаме от Орлов мост до Двореца можем да усетим духа и гордостта на възродената българска държавност. Тук след 1878 г. и в продължение на десетилетия се разполагат най-важните сгради и символи на третата българска държава, обвити в архитектура с необходимия висок ранг – Дворецът, Народното събрание, Българското книжовно дружество (БАН), Университетът. Още през 1895 г. започва изграждането и на още един символ, който разкрива обществения престиж и важната национална роля на българската армия в онези времена. Армията, изпълнила българската история с толкова много военна слава, особено в десетилетието, след като сградата е завършена. На мястото на стари османски сгради, заети след Освобождението от първото българско военно училище с випуск още от 1879 г., архитект Адолф Вацлав Колар проектира сграда за Военен клуб. Проектът е доразвит и реализиран до 1907 г. (1903 според различни източници) под ръководството на Никола Лазаров. Скулптурната декорация по фасадите и помещенията е дело на виенчанина Андреас Грайс (прочетете още за неговото софийско творчество).

Военния клуб

Три от ъглите на сградата са подчертани с ризалити, които наподобяват бойни кули. Погледната от градината до Руската църква, сградата се отличава със зидарията и арковидните прозорци на приземния етаж, докато рамките на прозорците от втория етаж са решени като миниатюрна архитектура от основа, странични пиластри и фронтон, използвана с декоративна функция. Изброените маниери ни препращат към епохата на Ренесанса. Класическият характер на сградата се потвърждава още от аркадата, носеща масивната лоджия с колони на втория етаж, погледнати от градината пред Военния клуб (която се оформя чак през 20-те години, а интересният й „релеф“ отразява строителния изкоп за нереализирана сграда на народната библиотека). С всичко това, образът на Военния клуб е неповторим за цяла София и достоен архитектурен символ на българската военна слава.

Военният клуб