Епохите на София

Рубриката “Епохите на София” ни повежда на интригуваща разходка из вековете от необятната история на София, вплела в себе си множество епохи с техните повратности и промени, възходи и падения. Ще тръгнем от тракийския Сердонполис и ще се отправим към блестящата римска Улпия Сердика, ще преминем през средновековния български Средец, ще припомним къде са били големите ханове на София през османските векове, кога започва българското възраждане на София и кои са неговите герои… Наш водач както по римските улици “Декуманус Максимус” и “Кардо Максимус”, така и по османските сокаци ще бъде Сребрина Георгиева.

Тракийските векове
Сердонполис, Сердики, Сардики митрополис, Сердика, Улпия Сердика – това са само част от античните имена на днешната София, наричан от древните гръцки историци „блестящият град на сердите“. Историята на този „обширен и благороден“ град според значимия историк на IV в. Амиан Марцелин (римски войник и историк, документирал историята на Римската империя от 96 г. до 378 г.) започва през първото хилядолетие преди Христа. По това време тракийски племена вече са населявали днешното Софийско поле, но липсват достатъчно археологически доказателства за съществуването на тракийски град на мястото на римската Сердика. Отделни находки, включително останки от стени на улица „Московска“ при площад „Александър I“ от елинистическата епоха (IV-I в. пр. Хр.), свидетелстват за тракийски градежи, но историята на нашата столица като град започва през римската епоха.
През V в. пр. Хр. днешната софийска област влиза в Одриското царство, което достига апогея си по времето на цар Ситалк (431-424 г. пр. Хр.). Предполага се, че по време на походите си и Филип II, и Александър Велики преминават през обширното поле при планината Скомброс (Витоша), а през 341 г. пр. Хр. Филип II присъединява Тракия към Македония.
През 146 г. пр. Хр. Македония става римска провинция и Империята трябвало да се грижи за границите си. Воювайки с тракийските племена, през 29 г. пр. Хр. наместникът на провинция Македония Марк Лициний Крас покорил сердите и мелдите, а Одриското царство станало васално на Рим. След множество въстания и недоволства през годините, траките били победени от римляните, а царството им унищожено. Северната му част била присъединена към Мизия, а през 46 г. сл. Хр. южната му част била превърната в римска провинция Тракия, управлявана от прокуратор.
Първоначално провинция Тракия била разделена на стратегии, управлявани от военачалник, наречен стратег. Всяка такава област носела името на главното племе, което я населява. Така и областта на сердите образувала стратегия, която на юг достигала до Витоша, на запад вероятно до Пирот, на изток до Ихтиман, а на север се предполага, че е стигала до Стара Планина и средни Искър. Какъв разцвет достига градът на сердите и кои сгради се строят по време на Римската империя очаквайте в следващата публикация от рубриката „Епохите на София“.