Исторически маршрут

Зад фасадите на софийските домове (historicalroutes.bg)

Маршрутът включва поредица домове и представителни сгради, които въплъщават вълнуващата история по построяването на София като столица на България след 3 април 1879 г. На фона на различните сгради ще бъде разказано за голямата промяна на османската София с население от 12 000 души, наричана от Константин Иречек „българската Венеция“ заради калта и гьолищата по сокаците. Ще бъдат представени главните актьори и събития от модернизирането на София – кой е първият градски архитект, при кой кмет София се сдобива с електрическо осветление и трамваи, кога столицата достига 100 000 души.

Началната точка е при паметника на Васил Левски, който е издигнат на около 10 м от мястото, където е обесен Апостолът – в самия край на града. След това маршрутът продължава по улица „Московска“ с някои от първите сгради на столицата и няколко сецесионови къщи от началото на XX век, като междувременно преминава през „Свещения хълм“ с базиликата „Света София“ и храм-паметника „Александър Невски“. Достига до края на „Московска“ с Двореца и площад „Александър I“, за да се отправи по стълбите на улица „Малко Търново“ към последната си точка – Минералната баня, днес Регионален исторически музей.

Специално внимание ще бъде отделено на три от софийските домове, които ще открехнат вратите си за участниците по маршрута – това са домовете на д-р Георги Калинков, един от старите софийски кметове, Атанас Буров и фабриканта Киро Стефанов. По-долу са примерните обекти от маршрута (според приложената карта):

1) Паметникът на Васил Левски;

2) Галерията за чуждестранно изкуство (старата държавна печатница, изградена в настоящия вид през 1980-те);

3) Храм-паметник „Александър Невски“;

4) Къщата на Атанас Буров; ул. „Московска“ 41 – влиза се вътре;

5) Къщата на д-р Георги Калинков, ул. „11 Август“ 4 – влиза се вътре;

6) Базиликата „Света София“ ;

7) Столична община (старото Интендантство към Двореца); ул. „Московска“ №33 – влиза се вътре;

8) Къщата на Киро Стефанов; ул. „Париж“ №1 – влиза се вътре;

9) Кооперацията „Палата Света София“;

10) Старото руско посолство;

11) Къща от 1890 г.;

12) Софийската банка;

13) Къщата на Димитър Греков;

14) Къщата с часовника;

15) Старият факултет;

16) Дворецът;

17) Регионален исторически музей София – влиза се вътре.