Нова рубрика – Софийски домове: 100 години в 100 сгради!

През следващите месеци ще ви представим 100 от софийските домове, строени в периода между 1880 и 1980 година. Ще подредим сградите в хронологичен ред, за да видим как се е променяла жилищната архитектура в продължение на един цял век. Ще съберем еднофамилни къщи, жилищни кооперации, съпритежателски домове, първите многофамилни жилищни комплекси… Ще сравним стиловете неокласицизъм, сецесион, ар деко, модернизъм, сталинската архитектура… Някак неизбежно, ще преобладават отрупаните с украса къщи от първите две десетилетия на XX век, както тази на снимката – къщата на Андрей Арсов от 1911 г. на ул. “Мальовица”.


Вижте сградите тук

Софийски домове