Поредното софийско доказателство за това, че ъгловите сгради са призвани да бъдат сред най-красивите архитектурни ценности е Чиновническото-застрахователно дружество, което заедно с Руската църква и Военния клуб формира едно от най-представителните и пъстроцветни пространства в града. Сред проектантите отново се откроява името Георги Фингов, но този път като част от архитектурния колектив Фингов-Ничев-Юруков, работили съвместно близо две десетилетия. На тримата архитекти е възложено да построят внушителна сграда, която да съответства на нейната функция и разположение по най-важния булевард на столицата. Архитектите отговарят с образец от последните години на сецесиона, подчертан с масивен купол, който от своя страна е подчертан от скулптурна композиция на работеща жена и две деца – символ на труда и функцията на сградата. Сградата със стоманобетонна конструкция е била строена от голям брой подизпълнители с малки задачи и грамадни неустойки при некачествено изпълнение.