“Културен белег на днешна България” – такава е била крайната цел при строителството на комплекса от хотел и концертна зала “България” по думите на арх. Станчо Белковски. Сградата неслучайно е разположена в съседство с Чиновническото-застрахователно дружество, което е било собственик на обширния имот на бъдещия хотел и е организирало конкурс за неговото застрояване. Печели бюрото на Белковски и Данчов, което през 30те години гради знакови обществени сгради на българския архитектурен модернизъм. Както и при ъгловата сграда на Дружеството, строителството отново е било поверено на фирма “Циклоп”. Богатата застрахователна институция придобива собственост върху целия квартал между бул. “Цар Освободител” и ул. “Аксаков”, което позволява увеличение в обхвата на архитектурния проект. В резултат е изграден комплекс от хотел със сто стаи и индивидуални бани в съответствие с последните идеи в строителството на хотели; концертна зала за 1 470 посетители; обща система за отопление и климатизация на целия комплекс. Модерният дух на сградата е част от всеки вътрешен детайл и техническо решение, а фасадата е класически пример за стила на модернизма – нито една орнаментална украса и много редуващи се правоъгълници под формата на прозоречни рамки. Архитектурният подход е забележителен заради изграждането на хотела при ясно фасадно свързване със съществуващата сграда на застрахователното дружество – равна височина и свързани корнизи.
Забележка: Архитектурното единство е постигнато и с обновяване на фасадата на Чиновническото-застрахователно дружество откъм булеварда. Тя е “изчистена” от декоративните елементи за да добие модернистичен образ, в контраст с украсената стена откъм улица “Георги Бенковски” – една сграда-учебник за архитектурата на две десетилетия.