На този адрес в началото на XX век, докторът по право Калинков е притежавал три къщи. От улицата можем да видим най-новата от тях, предназначена за обитаване от съпругата и децата му. Фасадата й се запомня най-вече заради оформлението на ъглите – на втория етаж чрез изнесени еркери с балкони, а на третия със скосяване и остри двускатни покриви. Оригиналността на архитектурата се подсилва от контраста между орнаменталните декорации, които включват обикновена геометрия редом до атрактивните лъвски маски около средния прозорец на третия етаж. Това е втората среща с Никола Лазаров, един от най-важните архитекти по маршрута.