Виенските архитекти пресъздават типичните образи на западноевропейските театри. Авторите са вдъхновени от монументалните портали на античните храмове и оформят забележителен фронтон, поддържан от 6 колони. През следващите десетилетия театърът е частично разрушаван от пожар през 1923 г. и бомбардировките през Втората Световна война. През 1975 г. е последната значителна реконструкция на театъра, при която като неразделен елемент от градската градина е оформен и съвременния площад пред сградата с неговия фонтан. В резултат на тази история, театърът е един от най-блестящите символи на софийската архитектура и 110 години след първата постановка на неговата сцена.