Храмът “Свети Николай Чудотворец” отразява руските традиции в храмовото строителство, свързани с издигането на специфичните високи позлатени куполи с формата на луковици. Компактната църква е дело на Михаил Преображенски и е осветена през 1914 г. По това време до църквата не е имало красива градина, а друг имот с двуетажна къща. Дали поради тази причина и малкият прилежащ имот, това е единствената църква в София, чийто главен вход е ориентиран на юг. При храмовата архитектура в България се създават сгради с ясна насоченост на движението, така че богомолците още с влизането си да са обърнати към олтара, който задължително е насочен на изток. При Руската църква правилото за олтара е спазено, но главният вход не е на една ос с него и е насочен на юг. Освен с необичайния си план, църквата се отличава и заради своите елегантни позлатени куполи, контрастиращи със зеления цвят на използваните керемиди и декоративни мозайки. Портикът към южния вход на църквата също е уникален – конструкция с остър двускатен покрив върху четири масивни арки, украсена с изображение на Свети Николай Чудотворец. На противоположната страна също има подобен вход с портик, но този път в по-малък вариант и украсен с образа на Свети Александър Невски. Още един светец е свързан с църквата – в нейната крипта е гробът на архиепископ Серафим Соболев, канонизиран през 2016 г. и считан от много богомолци за чудотворец.
Забележка: Поглед от градината пред църквата разкрива една от най-запомнящите се градски картини на София – хубавият контраст между солидния купол на Чиновническото-застрахователно дружество и елегантните “луковици” на Руската църква. Заслужава си всеки поглед.