На дясната страна на ул. “Васил Априлов” е едноименното училище, което разказва две важни истории. Първо, в началото на XX век, изграждането на училищни сгради заема важно място в строителната програма на столицата, което е отражение на тогавашната общонационална политика. Развитието на образованието е водещ управленски приоритет на Демократическата партия с лидер Александър Малинов, която заменя противоречивата Народнолиберална партия и управлява до 1911. Второ, поредица подобни поръчки са възложени на екип под ръководството на арх. Георги Фингов, който със своя усет придава различен образ на всяко училище, но и общото качество да бъдат източник на национално самочувствие. Сградата на ОУ “Васил Априлов” e строена и през драматичните години на Балканската война, когато още недостроена се използва за болница. От тогава до днес, повече от сто години дава образование, включително и на писателя Димитър Димов, автор на емблематичния български роман “Тютюн”.