Всеки гост на София трябва да премине през Орлов мост, също като пътуващите от Тракия към младата столица в края на XIX и началото на XX век. Когато мостът е бил издигнат през 1891 г. по проект на инж. Вацлав Прошек и с подкрепата на неговите братовчеди Георги и Богдан, София решително е заменяла османските криви и кални сокаци с приветливи европейски улици, около които се е подреждала новата архитектура на града. Тя не само е трябвало да даде представителен образ на столицата, но и да изразява вдъхновението на цяла нация, която гради своята държава.
Голяма промяна се е случила при енергичното управление на кмета Димитър Петков (1888-1893), когато успешно се прилагат предвижданията на първия градустройствен план на София от 1881 г. и се утвърждава втория план от 1892 г. Новаторският първи план е трябвало да преобрази османска София с криволичещи улици в единно планиран град с идеална геометрична форма на кварталите. Минали са няколко години докато се намерят необходимите управленска и обществена решителност за да се разрушат старите къщи и да се промени собствеността на имотите. Вторият план вече потвърждава резултатите на първия и определя следващите стъпки в изграждането на София. А Орлов мост е заел достойната си роля като символ на променящата се свободна България – четирите орела символизират българските заточеници от затворите на Османската империя, посрещнати на същото това място след Освобождението през 1878 г.
Забележка: Братята Георги и Богдан са същите братя Прошек родени край Прага и изградили знаменитата пивоварна, която се е намирала на днешната ул. “Сан Стефано” срещу сградата на БНТ.