Въпреки че маршрутът е още в началото си, няма да е изненада, че следващата стара къща отново отвежда към 1907 г. и творчеството на арх. Фингов. Годината е една от най-хубавите за София и България, тъкмо преди триумфалното обявяване на независимостта на Княжество България от Османската империя и перспективата за национално обединение. Независимостта е обявена през 1908 г., българското княжество става царство, а Фердинанд Сакс-Кобур–Готски става Цар на българите. Между 1905 и 1908 г. кмет на София е инж. Мартин Тодоров. Неговото управление се характеризира от активна строителна и благоустройствена дейност, а София се сдобива с жълтата си паважна настилка, закупена от Будапеща. В тези благоприятни години арх. Фингов има възможност да разгърне своето творчество и проектира много жилищни сгради, една от които е неговата собствена къща. С неповторима оригиналност на архитектурата си, къщата е едновременно паметник на София на арх. Фингов и на ул. “Шипка” от 1907 г. Неуспешни съдружия и проекти влошават финансовото състояние на архитекта, заради което той много скоро продава къщата, сякаш като за начало на повратната й съдба.