Богатият индустриалец и народен представител Семерджиев също завещава дял от културното наследство на улица “Оборище”. Завършен през 1933 г., неговият дом е от онези сгради, които са чудна комбинация между различни периоди в архитектурата. Сградата притежава характерната за 30те години монотонност и рационалност на архитектурата, но и загатва за предходните десетилетия с впечатляващата декорация около прозорците и главния вход, изработена от камък. Единият от проектантите, арх. Белковски описва, че архитектурното решение е трябвало сполучливо да отговаря на общественото положение на собственика – в потвърждение, че сградата е чудесен баланс между функция, форма и символика.