Архитектурната идея отразява голямо уважение към съществуващата Буюк джамия. Авторите създават ансамбъл от стара и нова архитектура, която сама по себе си е ансамбъл от различни образи. Банката е много различна погледната от север с масивната кула и от запад, където се извисява елегантната часовникова кула. Сградата впечатлява с хармонията между сдържаните фасади и разнообразяващите ги артистични детайли – балконът с железния парапет; ъгловата колона със Свети Никола и др.