На ул. “Сан Стефано” се разкрива още една епоха от разнообразието на софийския урбанизъм. Сградата на Българската национална телевизия е пример за високите административни сгради, заложени в социалистическото градоустройство през 70те години. През това десетилетие е утвърдена концепция за реконструкция и изграждане на софийския център, която за разлика от предишните десетилетия преосмисля отношението към историческите градски пространства. Идеите за тотално преустройство на центъра са сменени от визия за съхраняване на неговото историческо многообразие чрез преустройство и нови функции. Не е изненада, че по това време (1976 г.) е оформен архитектурно-историческия резерват “Сердика-Средец” и голяма част от сградите по маршрута стават културни паметници.
Забележка: На отсрещната страна на “Сан Стефано” е бил разположен друг паметник – пивоварната на братя Прошек. Съвременният многофункционален комплекс на това място включва и сграда, чиято архитектура отразява оригиналната фасада на прошековата бирена фабрика. А през 1884 г. същото място е било далеч от центъра на София, а току що построената фабрика е била единствената сграда наоколо.