Оригиналната функция на днешното Испанско посолство е за жилище на представител на стария карловски род Камилови. Построена в годината когато са открити Народния театър, Военния клуб и паметника на Цар Освободител и са завършени шест от забележителностите по маршрута, сградата се различава от множеството сецесионови творби с тяхната богата украса. Въпреки липсата на орнаментални декорации, двете улични фасади очароват с хармонията между използваните класически елементи. И двете фасади се разпознават с извитите си фронтони, взети сякаш от италианско бароково палацо (дворец), докато южната фасада е завършена с ярък корниз и триъгълен фронтон.
Забележка: През тази 1907 г. и недалеч от това място, на бул. “Цар Освободител” е убит при атентат Димитър Петков – бившият кмет със значителен принос към обновлението на следосвобожденска София. По това време той е министър-председател от Народнолибералната партия на Стефан Стамболов, която от 1903 до 1908 г. успява да проведе серия социални реформи и да подсили армията, но няма успех с постигането на обществен консенсус за управлението на страната и губи властта.